300

300

2016-17

Choreography by Whitney Thibodeaux

Anterromana

Anterromana

2010-11

Choreography by Alicia Klein

Barbie's Riot

Barbie's Riot

2011-12

Choreography by Leslie Scott

Black Wave

Black Wave

2018-19

Choreography by Katie McSwain

Black Widow

Black Widow

2014-15

Choreography by Krista Leons

Carz

Carz

2016-17

Choreography by Krista Leons

Circus

Circus

2018-19

Choreography by Katie McSwain

Cruella DeVille

Cruella DeVille

2017-18

Choreography by Krista Leons

Doin' The Charleston

Doin' The Charleston

2018-19

Choreography by Claire Sheek

For You

For You

2015-16

Choreography by Whitney Thibodeaux

Freaks

Freaks

2018-19

Choreography by Kirsten Arispe

Geronimo

Geronimo

2019-20

Choreography by Claire Sheek

Hanging On

Hanging On

2013-14

Choreography by Krista Leons

Hearts On Fire

Hearts On Fire

2018-19

Choreography by Ali Hasert

Hit My Happy Feet

Hit My Happy Feet

Choreography by Connie Comer

Home

Home

2015-16

Choreography by Krista Leons

I'm Your DJ

I'm Your DJ

Choreography by Whitney Thibodeaux

Lights

Lights

Choreography by Krista Leons

Little Darling

Little Darling

Choreography by Connie Comer

Love So Soft

Love So Soft

2018-19

Choreography by Ali Hasert

Lovesick

Lovesick

2013-14

Choreography by Katie McSwain

Mambo

Mambo

2012-13

Choreography by Connie Comer

Moments Passed

Moments Passed

2019-20

Choreography by Maddie Martinek

Puppy Love

Puppy Love

Choreography by Krista Leons

Pushing

Pushing

2016-17

Choreography by Katie McSwain

Rotten To The Core

Rotten To The Core

2019-20

Choreography by Baylee Butcher

Sleepless

Sleepless

2014-15

Choreography by Krista Leons

So Siick

So Siick

2018-19

Choreography by Starrla & Judon

Super Fresh Suit

Super Fresh Suit

2016-17

Choreography by Katie McSwain

The Boyz

The Boyz

2014-15

Choreography by Michelle Ruiz

Violet Hour

Violet Hour

2014-15

Choreography by Krista Leons

Werk Hard

Werk Hard

2019-20

Choreography by Kirsten Arispe

The Dreamer

The Dreamer

2019-20

Choreography by Ali Hasert

Church

Church

2019-20

Choreography by Krista Leons

5 AM

5 AM

2018-19

Choreography by Krista Leons